Tag Archives: bondeslutspil

Bondeslutspil på den onde klinge

chess-pawn

At skak er et svært spil er noget de fleste skakspillere kan bliver enige om, men man skulle tro, at jo færre brikker der var tilbage på brættet, desto lettere blev det! Det synes dog ikke altid at være tilfældet, og selv bondeslutspil, hvor spillets mest ydmyge brikker er ladt alene tilbage på kamppladsen, kan være så svære, at selv dygtige spillere træder forkert…

Bondeslutspil er meget konkrete, og det er ikke sjældent, at et enkelt forkert træk kan vende et parti 180 grader, og ændre en gevinststilling til en remisstilling eller endda en tabsstilling.

Naturligvis findes der en masse principper, og ikke mindst specifikke teknikker i konkrete stillinger, som spillerne kan navigere efter, men ligeså snart et bondeslutspil indholder mere end et par bønder, så kan det godt være mere end almindeligt svært, at holde den rette kurs.

Det sidste der sker før indgangen til et bondeslutspil er, at de sidste officerer fjernes fra brættet gennem afbytninger, og det er i denne sidste, kritiske afbytningsfase, at partier kan blive afgjort, men ikke altid på den måde, som  spillerne havde forventet!

I det netop afsluttede DM var der i sidste runde et par gode eksempler på netop sådanne “indgangskiks”, hvor det opståede bondeslutspil nok ikke helt gik, som ihvertfald den ene af spillerne havde forventet. Især partiet Haubro-Kølbæk fra sidste runde i Kandidatklassen var uhyre interessant.

Først skal vi dog lige se et par små appetitvækkere:

Den første er ikke fra DM, men fra det amerikanske mesterskab, der gik igang under DM:

Shankland (2661) – So (2788), US Champ. 2015

pawn1Shankland har forsvaret sig bravt og kæmpet for sin remis, og i diagramstillingen har So lige spillet 91…Sf6. Stillingen er remis, og hvid kan f.eks. spille 92.Sc4, men han holder også remis ved at flytte springeren til b3 eller f1. Hvad der imidertid IKKE holder remis er, at går ind i følgende bondeslutspil, som Shankland af uforklarelige grunde valgte at gøre: 92.g4??, Sxg4 93.Sxe4 Det var så en fiks lille kombination, men resultatet var nok ikke helt hvad hvid havde tænkt sig. 93…fxe4 94.Kxg4, Ke5

pawn2

Og det er klart, at bondeslutspillet er tabt 0-1. Ups!

Så hopper vi til DM, og sidste runde i Landsholdsklassen:

Korley (2403) – Carstensen (2366), DM 2015 

pawn3

Stillingen er meget svær for sort, og sandsynligvis tabt, men ved at gå i bondeslutspil slutter partiet brat for sort: 39…Dc4? 40.Lxe5!, Dxe4 41.fxe4, fxe5

pawn4

Sort havde nok regnet med, at denne stilling var remis, da hvids ekstra bonde nu er en dobbeltbonde. Faktum er dog, at bonden på e2 er uden betydning, og stillingen er tabt selv uden den! Partiet fortsatte: 42.Kf3, Kf7 43.Ke3, Ke6 44.Kd3, Kd6 45.Kc4, Kc6

pawn5

46.h5! Vinder oppositionen på den rigtige måde. Kb4 vinder også, men e3 er remis:

(Analysediagram efter 46.e3?, g6! 47.h5, g5)

pawn6

Sort har oppositionen, og hvid har ingen indbrudsfelter, ½-½

Tilbage til partivarianten: 46…Kd6 47.Kb5 Standard flankering 47…Ke6 48.Kc6, Kf6 49.Kd6

pawn7

Hvid vinder den sorte bonde på e5, og den hvide e-bonde går i forvandling længe inden sort kan nå forvandlingsfeltet med én af sine bønder. Bemærk hvids ekstra bonde på e2, som er uden betydning. 1-0

Så er vi klar til hovedretten, der er partiet Martin Haubro-Jens Kølbæk fra sidste runde i Kandidatklassen. Det var et meget afgørende parti, da Martin Haubro kunne nå minimum en delt førsteplads med en sejr i sidste runde, men op mod første tidskontrol var dén chance forpasset, og Haubro skulle være glad for at få en remis:

Haubro (2308) – Kølbæk (2208), DM 2015 

pawn8

38. De6+? Om det er tidnød eller hvid bare fejlbedømmer bondeslutspillet er uklart, men efter dronningafbytningen er stillingen vundet for sort. Hvid kunne have kæmpet videre og haft gode remischancer med f.eks. 38.f4. 38…Dxe6 39.fxe6

pawn9

Den kritiske stilling. Med to træk tilbage før tidskontrollen skal sort tage en afgørende beslutning. Der er mange varianter, der for overskuelighedens skyld kun kan spilles igennem i PGN-vieweren nederst. Prøv selv at regne på varianterne først – bare for træningens skyld!

Her er et par forslag til kandidattræk:

39…Kf8

39…g6

39…h5

39…d4

God fornøjelse!

Københavnsmester i bondeslutspil!

Skønheden ligger i detaljen er der nogle der siger, og for skakspillere er det ihvertfald rigtigt, at detaljer ofte kan afgøre forskellen på liv eller død på brættet. Efter min mening, så er én af de  mange gode ting ved slutspil, at principperne står lysende klart, og selv de mest simple stillinger med meget få brikker kan indeholde detaljer af høj instruktiv karakter, som kan bruges i praksis!

Prøv f.eks. engang at se på nedenstående to principielle “grundstillinger” i bondeslutspil 2-mod-1. Den eneste forskel er den hvide konges placering, og denne lille forskel betyder alt for evalueringen af stillingen:

2mod1 

I den ene stilling er det ligegyldigt for evalueringen hvem der er i trækket, i den anden stilling er det ikke.

Jeg kom til at tænke på dette meget instruktive slutspil, som i bund og grund er et studie i opposition og tempo, da jeg så afslutningen af et parti i sidste runde af den nyligt afsluttede CXU Nytår, som Skakforeningen ØBRO traditionelt afholder hvert år mellem jul og nytår. I år gjaldt turneringen tillige som det officielle Københavnsmesterskab, og en lidt overraskende, men iøvrigt helt fortjent Købehavnsmester 2013, blev Jacob Abildlund Brorsen fra BMS.

I sidste runde spillede han mod Brian J. Jørgensen fra Næstved, og afslutningen af partiet så således ud:

[Event “2013”] [Date “2013.12.30”] [White “Jørgensen, Brian J.”] [Black “Brorsen, Jacob Abildlund”] [Result “1/2-1/2”] [ECO “D85”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] [SetUp “1”] [FEN “6k1/7p/8/2R5/r1pK4/6PP/8/8 b – – 0 43”] [PlyCount “42”]43… Kf7 44. Rxc4 Rxc4+ $1 {Tårnslutspillet er selvfølgelig remis, men med de hvide bønder på g3 og h3 og den sorte konge så langt fremme, så er bondeslutspillet også remis. Det er dog noget som man skal være helt sikker på før man går ind i, men sort er en ung mand med teknikken i orden!} 45. Kxc4 Ke6 {I denne stilling vil sort også holde remis selvom de hvide bønder står optimalt på h2 og g2, da stillingen vil kunne nås via grundstillingen hvor den hvide konge står på h1 og den sorte på h8 (se analyse af denne stilling)} 46. Kd4 Kf6 47. Ke4 Ke6 48. Kf4 Kf6 49. g4 ({Eller:} 49. Kg4 Kg6 50. Kh4 Kh6 51. Kg4 Kg6 52. h4 Kh6 53. Kf5 Kg7 $1 (53… Kh5 $4 54. Kf6 Kh6 55. Kf7 Kh5 56. Kg7 Kg4 57. Kxh7 Kxg3 58. h5 Kg4 59. h6 $18)) 49… Kg7 {Nå vi kigger på grundstillingerne (bønderne på deres udgangsposition, og kongerne bag bønderne), så vil det stå klart hvorfor denne stilling er remis: Hvid har brug for at kunne vinde et tempo, således at den sorte konge står forkert når der spilles g6!} 50. Kf5 (50. Kg5 Kg8 $1) Kf7 51. Kg5 Kg7 52. h4 Kf7 53. Kh6 Kg8 {Hvid mangler ét tempo i at kunne vinde. Hvis bare én af de hvide bønder havde stået på anden eller tredje række, så var stillingen vundet!} 54. h5 Kh8 55. Kg5 {Hvid forsøger lidt endnu} (55. g5 Kg8 56. g6 hxg6 57. hxg6 Kh8 58. g7+ Kg8 59. Kg6 $11) 55… Kg7 56. Kf5 Kh6 57. Kf4 Kg7 58. g5 Kf8 59. Ke5 Kg7 60. Ke6 Kg8 61. Kf6 Kh8 62. g6 Kg8 63. g7 h6 64. Kg6 1/2-1/2

Da jeg så denne afslutning, så fandt jeg det ret cool , at sort uden at tøve gik ind i bondeslutspillet, og jeg var ret sikker på at det skyldtes, at han rent faktisk vidste det var remis! Dvs. en beslutnnig baseret på ren viden om et basisslutspil. Jeg har ikke efterprøvet denne tese ved at spørge Jacob, men det vil jeg da gøre ved lejlighed :-)

Partiet fik mig til at kigge på nogle analyser af grundstillingerne, som  jeg lavede efter at have læst den fortræffelige og anbefalelsværdige bog “Amateur to IM: Proven Ideas and Training Methods” af Jonathan Hawkins.

De kommer så her:

[White “Bondeslutspil”] [Black “2 mod 1”] [Result “1/2-1/2”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] [SetUp “1”] [FEN “7k/7p/8/8/8/8/6PP/7K w – – 0 1”]{Denne stilling er remis, da sort ikke kan forhindres i at få fjernopposition. Med den hvide konge på g1 er stillingen vundet} 1. Kg1 Kg7 { Bemærk at sort nu har opnået fjernopposition, og det er ikke muligt for hvid at bryde den} 2. Kf2 Kf6 3. Kf3 (3. Kg3 Kg5 $1) 3… Kf5 {Når den sorte konge når 5. række, og har oppositionen, er stillingen remis. Sort skal dog stadig spille præcist} 4. h3 h6 $8 {Hvis sort flytter sin konge mister han oppositionen og taber, men med bonden på h7 har han lige så mange ventetræk som hvid} 5. g3 h5 $8 6. Ke2 Ke6 $8 { Det er vigtigt at sort fastholder oppositionen} (6… Ke4 $4 {Taber, da sort mister oppositionen} 7. Kf2 Kf5 (7… Ke5 8. Ke3) 8. Kf3 {Og da hvid nu har oppositionen vinder han} Ke5 9. Ke3 Kf5 10. Kd4 Kg5 11. Ke5 Kg6 12. Kf4 Kf6 13. h4 Kg6 14. Ke5 Kh6 15. Kf6 Kh7 16. Kg5 $18) 7. Kd1 Kd5 8. Ke1 Ke5 $1 (8… Ke4 $4 9. Ke2 $18) 9. Kf2 Kf6 10. Kf3 Kf5 {Hvid kan ikke bryde oppositionen og få fremdrift} 1/2-1/2

Man kan selvfølgelig lave nogle flere , og vel næmerst tilbundsgående analyser,  hvor hvid ikke starter med Kg1, og i stedet spiller sine bønder frem. Det gør det dog på ingen måde vanskeligere for sort at holde remis, hvis bare han kender de grundlæggende principper, som demonstreres i analysen.

Og her følger så analysen med kongen på g1:

[White “Bondeslutspil”] [Black “2 mod 1”] [Result “1-0”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] [SetUp “1”] [FEN “7k/7p/8/8/8/8/6PP/6K1 w – – 0 1”]{Med hvid i trækket og med kongen på g1 er stillingen vundet. Hvis sort er i
trækket holder Kg7 remis, da det svarer til udgangsstillingen med den hvide
konge på h1!} 1. Kf2 {Eneste træk der vinder} (1. Kf1 $2 {Er til gengæld
remis} Kg7 2. Kf2 Kf6 {Sort har fjernopposition, og kontrollerer de vigtige
felter g5-h5} 3. Kf3 (3. Ke3 Kf5 {Eller Ke5} 4. Kf3 (4. Kd4 Kf4) 4… h5 $1 {
Eneste træk der holder remis} (4… Kg5 $2 5. Ke4 Kg4 6. Ke5 Kg5 7. Ke6 Kg6 8.
h3 Kg5 9. Kf7 Kh4 10. Kg7 h5 11. Kg6 Kg3 12. Kxh5 Kxg2 13. h4 Kg3 14. Kg5 $18)
5. Kg3 Kg5 6. h3 h4+ {Kf5 holder også remis} 7. Kf3 Kf5 $11) (3. h3 h6 4. g3
h5 5. Ke3 Ke5 $11) 3… Kf5) 1… Kg7 2. Kf3 Kg6 ({Det er relevant at
undersøge hvorfor sort ikke kan tage fjernoppositionen ved at spille Kf7:}
2… Kf7 3. Kg4 Kg6 4. h4 $1 {Der er flere træk der vinder. Hvid kan med de
rigtige bondetræk tilbageerobre oppositionen} Kh6 (4… h6 5. Kf4 Kf6 6. g4)
5. Kf5) 3. Kg4 {Sort kan ikke nå frem til 5. række med kongen} Kh6 (3… Kf6
4. Kh5 Kg7 5. Kg5 Kf7 6. Kh6 Kg8 {Er trækomstilling til varianten med Kh6}) (
3… h6 4. Kf4 {Hvid vinder ved simpel flankering} Kf6 5. Ke4 Ke6 6. h4 Kf6 7.
g3 Ke6 8. g4 Kf6 9. Kd5 Ke7 10. Ke5 Kf7 11. Kf5 Kg7 12. Ke6 Kg6 13. h5+ Kg7 (
13… Kg5 14. Kf7 Kxg4 15. Kg6 $18) 14. Ke7 Kg8 15. Kf6 Kh7 16. Kf7 Kh8 17. Kg6
Kg8 18. Kxh6 $18) 4. Kf5 Kg7 5. Kg5 Kf7 (5… h6+ {Sort kan prøve at forsvare
sig med bonden på h6, men det er stadig tabt} 6. Kf5 Kf7 7. h4 Kg7 8. g4 Kf7
9. h5 Kg7 10. Ke6 Kg8 11. Kf6 Kh7 12. Kf7 Kh8 13. Kg6 Kg8 14. Kxh6 $18) 6. Kh6 {Den hvide konge er nu nået frem til h6. Gevinstplanen er, at spille
bønderne frem til h5-g5, og spille g6 når den sorte konge står på h8.}
Kg8 7.g4 Kh8 8. g5 Kg8 9. h3 $1 (9. h4 $2 Kh8 10. h5 Kg8 {Og nu er stillingen remis,
da den sorte konge står på g8} 11. g6 hxg6 12. hxg6 Kh8 13. g7+ Kg8 14. Kg6
$11) 9… Kh8 10. h4 Kg8 11. h5 Kh8 {Med kongen på h8 vinder hvid med g6} 12.
g6 hxg6 (12… Kg8 13. g7 Kf7 14. Kxh7 $18) 13. hxg6 Kg8 14. g7 Kf7 15. Kh7 1-0

Om det lige var kendskabet til principperne i dette bondeslutspil, der i sidste ende gjorde Jacob til Københavnsmester 2013, er nok at gå til kanten, men der er ingen tvivl om, at man ved at have en konkret viden om detaljerne i basisslutspil er godt rustet til at tage beslutninger om liv & død ved brættet!

Og så er det vel på sin plads at sige tillykke til Jacob med Københavnsmesterskabet 2013!