Category Archives: Kommenteret parti

Rook endgames from the trenches

trenchesTårnslutspil er noget af det vigtigste i skak når det kommer til nødvendig slutspilsteknik. Det skyldes, at 8-10% af alle skakpartier ender i tårnslutspil.

For nogle er det naturligvis færre af deres partier som ender her, for andre er det flere. Ikke desto mindre, så er tårnslutspil et godt sted at begynde, hvis man vil til at studere slutspil (naturligvis sammen med bondeslutspil, som er tårnslutspillets onde fætter!)

Jeg vil uden at blinke sige, at jeg i de senere år har “fået” flere point i tårnslutspil end jeg har “givet”, i betydningen, at jeg har fået nogle ekstra halve, enten ved at holde tabte tårnslutspil remis, eller ved at vinde tårnslutspil, som ved bedste spil var remis. Det betyder naturligvis ikke, at jeg har spillet fejlfrit, men der er langt imellem at jeg rent faktisk taber et tårnslutspil. I 2015 har jeg indtil videre spillet 31 turneringspartier, hvoraf de 5 er endt i et rent tårnslutspil, dvs. 16% af partierne. To er vundet, tre er blevet remis. Jeg har stået til tab i mindst ét af dem, og et par stykker har været lidt kritiske. De 3½/5 er ca. 1 point over min forventede score. Hvis jeg udvider datasættet til slutspil med tårn + løber, så kan der lægges 3/3 oveni! Jeg er klar over, at det empiriske datagrundlag er lidt spinkelt, men tendensen er utvetydig!

Skak er et færdighedsspil, hvor man kan træne stort set alle de nødvendige færdigheder, herunder også sin slutspilsteknik. Turneringsskak  er dog også et praktisk spil, hvor andre faktorer end de rent objektive spiller ind, som f.eks. tidsnød, psykologi, træthed, turneringssituation, mv., men et fundament af god teknik er en god ballast i den indre kamp mod disse “irrationelle” faktorer!

Jeg vil gennemgå et på ingen måde fejlfrit tårnslutspil jeg vandt for nylig, og både beskrive de tanker jeg havde under partiet, og de erfaringer jeg har gjort i efteranalyserne.

Først skal vi dog lige se én af de klassiske stillinger, som alle skakspillere bør kende – Lucena-stillingen:

lucena
Hvid trækker og vinder ved hjælp af en manøvre, der populært kaldes “at bygge bro”. Alle russiske, såvel som danske skoledrenge ved naturligvis hvordan hvid vinder, så den stilling vender vi tilbage til.

 

Mogens Moe – Thomas Schou-Moldt, Kemp & Lauritzen EMT, Fredricia, 2015

(Analysen med kommentarer kan gennemspilles i playeren i bunden af indlægget, men selv kan jeg godt lide en masse diagrammer, og bræt & brikker til at spille partier igennem med… old-school style!)

tsmmoe1Tidskontrollen er nået, og efter et spændende parti har jeg fået konverteret til et vundet tårnslutspil. Selv vundne tårnslutspil kan dog være svære at føre til gevinst, især med begrænset tid på uret, og ikke mindst i sidste runde efter en lang skak-weekend! Partiet fortsatte:

41.Te3+ Kf6 42.Tb3

I tårnslutspil er aktivitet helt afgørende, og det hvide tårn er bundet til forsvaret af a-bonden fra 3. række. Det sorte tårn er dog også bundet til 5. række, da hvid ellers med fordel kan spille h5. Jeg brugte en del tid her på at finde en konkret gevinstplan. Det er oplagt at skubbe a-bonden frem, og dermed begrænse det hvide tårns bevægelsesfrihed. Den sorte h-bonde skal ligeledes skubbes frem til h5, både for at frigive det sorte tårn, og for evt at give plads til den sorte konge på f5.

42…Ta5 43.Td3 h5+ 44.Kf3 Ke6

tsmmoe2

Efter lidt mere betænkningstid besluttede jeg mig for, at den rigtige (og eneste) gevinstplan måtte være, at skubbe d-bonden frem understøttet af kongen.

45.Ke4 Ta4+ 46.Kf3 d5 47.Ke3

47.Te3+ havde jeg planlagt, at gå rundt med kongen, da jeg havde regnet mig frem til, at det var alt for langsomt hvis hvid begyndte at gå efter g-bonden. Denne beregning glemte jeg dog fuldstændig bare 5 træk senere 47…Kd6 48.Te5 Txa3+ 49.Kg2 a5 50.Tg5 d4 51.Txg6+ Kd5 52.f5 Ke4 53.f6 Tf3 og sort har stoppet f-bonden.

47…Tc4 48.Kf3 a5 49.Ke3 a4 50.Kf3

tsmmoe3

Indtil videre er alt forløbet som planlagt, men det har kostet tid på uret, og presset begynder at stige.

50…Tc1 51.Te3+ Kd6 52.Te5 Tc3+

52…Tf1+! Er det mest præcise. Den hvide konge tvinges til g-linien, og dermed længere væk fra sorts bønder på dronningefløjen 53.Kg3 Ta1 54.Kf3 Txa3+ 55.Ke2 Ta1 Og med to fribønder vinder sort nemt

53.Ke2

tsmmoe4

53…Tc7?

Et totalt paniktræk i tidnøden, som smider gevinsten væk – ja, det er vel nok nærmest det dårligste træk i stillingen, måske lige bortset fra at sætte tårnet i slag. Med meget få minutter på uret havde jeg helt glemt, at jeg fem træk forinden allerede havde regnet på, at hvid aldrig ville kunne nå at tage g-bonden og føre sin f-bonde til forvandling. Derfor besluttede jeg mig af uransagelige årsager for, at jeg var nødt til at dække min g-bonde med tårnet. 53…Txa3! Vinder uden videre 54.Tg5 d4 55.Txg6+ Kd5 Sort kan bare give g-bonden, da f-bonden kan stoppes, og d-bonden herefter går lige i mål 56.f5 Ke4! 57.f6 d3+ 58.Ke1 Ta1+ 59.Kd2 Ta2+ 60.Kd1 Tf2 og f-bonden er stoppet.

54.Tg5 Te7+

Fortsætter den dårlige plan

55.Kd3 Te6

tsmmoe5I løbet af få træk har jeg forvandlet mit aktive tårn til et passivt tårn, hvilket jo som bekendt er en dødssynd i tårnslutspil! Ovenikøbet har hvid et smart træk, som udligner helt

56.f5!

Det så jeg ikke, da jeg påbegyndte min (forkerte) plan startende med Tc7

56…gxf5 57.Txf5 Tg6 58.Txh5 Kc5

tsmmoe6

Nu er stillingen både materiel lige, og remis. Der skal dog stadig spilles nøjagtigt, og præcisionen i svære tårnslutspil bliver ikke større af, at der kun få minutter på uret.

59.Th8 Tg3+ 60.Kc2 Txa3 61.Ta8 Kc4

tsmmoe7

62.h5?

Hvid gengælder sorts gave, og stillingen er nu tabt igen. Efter 62.Tc8+ kan sort ikke komme videre 62… Kd4 63.Ta8 Ta2+ 64.Kb1 Ta3 65.Kb2 Tb3+ 66.Kc2 Ta3 (66…Tb4 67.h5=) 67.Kb2=

62…Ta2+ 63.Kb1 Th2!

tsmmoe8

Nu står det sorte tårn optimalt, og hvid er nødt til passivt at forsvare sin sidste bonde. Samtidig står den hvide konge på 1. række, hvilket altid indbærer en risiko for mattrusler i tårnslutspil. Tilsyneladende kan a-bonden tages med skak, men det er en forgiftet bonde og i tidsnøden går hvid lige i fælden…

64.Txa4+??

Taber direkte. Stillingen er dog vundet for sort, men det var ikke usandsynligt, at partiet ville være endt remis pga. de få minutter begge spillere havde tilbage (der blev spillet uden tillægstid)

64…Kb3 Med dobbelttruslen Th1# eller Kxa4. Hvid opgav. 0-1

Jo, tårnslutspil ER svære!

Men hvad har det egentlig at gøre med Lucena-stillingen? Den skarpe læser vil have bemærket, at hvis man i stillingen efter sorts 63. træk fjerner den hvide h-bonde og den sorte a-bonde, så har vi pludselig noget som ligner tegningen til Lucena – og det er den vej som partiet sandsynligvis var gået, såfremt det ikke var blevet afgjort ved sudden death, da hvid i træk 64 slog bonden på a4. De ekstra bønder på brætter tilføjer dog et par subtile pointer, der gør at analysen af denne stilling er ret interessant. Den kommer derfor her:

 

Mogens Moe – Thomas Schou-Moldt, analyse af stilingen efter 63…Th2

 

tsmmoe8

64.Th8 Kd3 65.h6 d4

Det ændrer ikke noget, at hvid indskyder en skak på c8

tsmmoe9

I denne stilling har jeg analyseret tre forskellige varianter:

A. 66.Ta8

B. 66.h7

C. 66.Th7!

 

A.

66.Ta8 Txh6 67.Txa4

tsmmoe10

Er en standard Lucena stilling, som vinder enkelt, hvis man kender metoden.

67…Th1+ 68.Kb2 Ke3 69.Ta6 d3 70.Te6+ Kd2 71.Td6

tsmmoe11

 

Sort har kontrol over forvandlingsfeltet, og vinder ved at lave den såkaldte “brobygger” manøvre

71…Th8 72.Kb3 Tb8+ 73.Ka2 Kc2 74.Tc6+ Kd1 75.Td6 d2 76.Td7

tsmmoe12

Den hvide konge er afskåret, og hvid har ikke kunne forhindre sort i at manøvrere sin bonde til d2 og kongen til d1

76… Tb5!

Nøgletrækket i Lucena

77.Td8 Kc2 78.Tc8+ Kd3 79.Td8+ Kc3

tsmmoe13
Og nu er sort klar til at “bygge bro”

80.Td7

80.Ka3 strander på  80…Tb1 og på 80.Tc8+ kommer 80…Kd4! 81.Td8+ Td5

80…Tb4! 81.Ka3 Td4

tsmmoe14

Broen er bygget og bonden går i forvandling

 

B.

66.h7

Kan hvid også forsøge. Nu er den sorte konge nødt til at blive bag ved d-bonden pga. tårnskakken og efterfølgende forvandling af den hvide h-bonde.

tsmmoe15

 

66…a3 67.Ka1

67.Ta8 Txh7 68.Txa3+ Ke2 med Lucena stillingen

67…a2 68.Tb8 Txh7 69.Kxa2 Kd2

tsmmoe16

Og vi er fremme ved Lucena igen

C.

66.Th7!

Er et lidt mere tricky forsvar, hvor sort skal spille præcist.

tsmmoe17

66…a3!

Men ikke 66…Kd2? 67.Td7 d3 68.h7 Ke2 69.Te7+ Kd1 70.Td7 d2

Og da det sorte tårn nu er bundet til at holde øje med den hvide h-bonde er det ikke muligt at udføre Lucena manøvren, og stillingen er derfor remis!

67.Ka1 a2!

tsmmoe18

Hvid kan nu kun flytte med sit tårn. Hvis han spiller Ta7 og tager bonden med tårnet, så slår sort på bonden på h6, og vi har igen Lucena stillingen

68.Th8 Kd2 69.h7 d3 70.Kxa2

Hvid er nu tvunget til at slå bonden med kongen 70.Kb2 Kd1+ 71.Ka1 d2 72.Kxa2 er bare trækomstilling

tsmmoe19

70…Kd1+ 71.Kb3 d2 72.Kb2 Th6 73.Kb3

 

tsmmoe20

Den hvide konge kan ikke krydse c-linien, da sort så vinder med Kc1. Det hvide tårn kan heller ikke flytte, da h-bonden så falder, og sort har opnået Lucena stillingen.

73…Tb6+ 74.Kc3 Tc6+ 75.Kb2

tsmmoe21

 

75…Tc7!

Nøgletrækket. Sort holder øje med h-bonden samtidig med , at han støtter sin egen d-bonde til forvandling.

76.Kb1 Te7

Truer med Ke1, så hvid må opgive h-bonden

77.Td8 Txh7

tsmmoe22

Og vi har den nu kendte stilling, hvor sort “bygger bro”.

 

Boghandleren fra Frederiksværk

Da den norske journalist Åsne Seiersted i 2002 skrev  den dokumentaristiske roman “Boghandleren fra Kabul” kom hun vældig galt afsted: Boghandleren Shah Mohammed Rais blev sur , eller det var vist mest hans kone der blev muggen, og konen (altså boghandlerens) endte med at få over 100.000 kroner i erstatning for æreskrænkelse! Tingretten i Oslo fik dermed slået fast, at boghandlere er et folkefærd, som man ikke skal spøge med, men jeg håber alligevel, at Boghandleren fra Frederiksværk vil afholde sig fra at hive mig i Købehavns Byret for dette blogindlæg :-)

Nedenstående billede afslører, at omtalte Boghandler naturligvis er min gode skakven, Jes Knudsen. Efter en karriere som jurist er det nu primært skakken der tager Jes’ tid, og udover at spille en masse turneringer, så er Jes også samler mv.  af brugte skakbøger – mere end 7.000 brugte skakbøger fylder godt op i hjemmet i Frederiksværk. Sidst jeg var på besøg var det egentlig kun for at købe en Bronstein bog (ja, Kongeindisk, naturligvis), men af uransaglige årsager kom jeg hjem med 5 andre bøger – han er derfor også en god sælger!

boghandleren_fra_frederiksværk2

Jes Knudsen i fuld koncentration (eller er det et power-nap?) under Gibraltar Open

I efteråret 1978 var der ikke flere i min familie som gad at spille skak mod mig  (både fordi jeg for det meste slog dem, og hvis jeg ikke gjorde, så blev jeg helt urimelig fornærmet), og derfor blev jeg sendt ned i nogle fugtige kældelokaler på Østerbro. Selvom det umiddelbart kunne lyde som en sag for de sociale myndigheder, så var det heldigvis ikke tilfældet, da adressen var Rosenvængets Allé 31, og her ved enhver skakspiller jo, at Skakforeningen ØBRO hører hjemme!

Jeg husker fra de første år i klubben, at én af de skrappeste spillere var Jes Knudsen, en super angrebsspiller, der kunne vælte selv meget stærke spillere omkuld med sin kompromisløse angrebsstil. Og der er ikke forkert at sige, at min egen forkærlighed for taktisk betonede angrebspartier bl.a. blev udviklet ved at se på Jes i mine drengeår i ØBRO.

Nu er der løbet meget vand gennem hanerne siden da, men heldigvis har jeg gennem årene fra tid til anden mødt Jes, både på og uden for brættet, og i de sidste par år har jeg sågar haft den fornøjelse at have været på et par skakrejser i Tjekkiet og på Malta sammen med Jes. Det er jo én af de fantastiske ting ved vores sport, at man kan udvide sine sociale relationer, møde nye & gamle skakvenner, og få en masse oplevelser samtidig med, at man spiller en skakturnering! Jeg har derfor på nærmeste hold kunne konstatere, at Jes på ingen måde er blevet en blødsøden, midaldrende mand, men har opretholdt sin kompromisløse spillestil, som både kan resultere i katastrofale nederlag og meriterende sejre!

Sammen med en masse andre danske skakspillere deltager Jes for tiden i den traditionsrige Gibraltar Open, og allerede i første runde af “Masters”-gruppen fik Jes fat i struben på en stormester, veteranen GM Mark Tseitlin fra Israel. Der er mange titelholdere, som gennem tiden er sluppet med skrækken når de har mødt Jes (se f.eks. Julekalenderquizzen 8. december), men der er bestemt også mange som har måtte aflevere både halve og hele point til Jes, og det blev også GM Tseitlins skæbne!

Lad os se hvordan Jes gjorde en ældre herre fortræd:

[raw]

[Event “Tradewise Gibraltar Chess Festival 2014”] [Date “2014.01.28”] [White “GM Tseitlin, Mark D”] [Black “Knudsen, Jes West”] [Result “0-1”] [WhiteElo “2389”] [BlackElo “1874”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] 1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4.Nf3 Bg4 5.Be2 Nc6 6.O-O Qd6 $5 (6… e6 { er vist det mest almindelige, men Jes går helt principielt efter komplikationer, især når han møder højere ratede spillere. Iøvrigt er det bare sådan Jes spiller i denne variant, da der findes 5 partier i databasen, hvor Jes har sort. Hans score? 50% mod et gennemsnit på 200 ELO over ham selv! }) 7. Nc3 Nxc3 8. bxc3 O-O-O 9. Rb1 f6 10. c4 e5 11. d5 Bxf3 $6 {Det er bedre at flytte springeren til a5 eller e7} 12. Bxf3 Nd4 13. Bg4+ f5 14. Bh3 ( 14. c3 $1) 14… g6 15. Be3 $2 {Hvid har ikke straffet det lidt løse sorte spil, og nu får sort initiativet} Qa3 $1 16. Qd2 Nc6 17. c3 Na5 {Hvid begynder at have problemer} 18. Qe2 Bc5 19. Bd2 $4 {Sådan en fejl skal man ikke lave mod Jes} Qxa2 20. Rfe1 Nxc4 21. Bg5 Qxe2 22. Rxe2 Rxd5 {I løbet af ingen tid har hvid tabt tre bønder!} 23. g4 h6 24. Bg2 e4 25. Bf6 Rh7 26. gxf5 gxf5 27. Kh1 Rhd7 28. Bh3 Rd1+ 29. Rxd1 Rxd1+ 30. Kg2 Rd5 (30… Nd6 {er bedre, der er ingen grund til at give bonden på e4}) 31. Rxe4 Nd6 32. Rh4 Rd2 33. Rf4 {Sort har smidt lidt af fordelen, men vælger nu det knastørre} Rxf2+ 34. Rxf2 Bxf2 35. Be5 Be1 36. Bxd6 cxd6 37. Bxf5+ {Hvid har fået et slutspil med uligefarvede løbere, men da han mangler et par bønder er stillingen stadig tabt} Kc7 38. c4 a5 39. Bc2 Kc6 40. Kf1 Bc3 41. Ke2 Kc5 42. Kd3 Be5 43. h3 Kb4{Nu kan hvid ikke forhindre den sorte konge i at understøtte a-bonden} 44. Bb1 a4 45. Ba2 Ka3 {Sådan! Endnu en titelholder skalp til Knudsens bælte!} 0-1

[/raw]

Man kan indvende, at den israelske stormester sandsynligvis toppede for 30 år siden, men en GM-skalp er nu en GM-skalp!

På én af vores skakrejser demonstrerede Jes, hvordan han uddelte øretæver til en betydelig yngre titelholder i Borup for et par år siden. Det er i mine øjne et smukt angrebsparti, som viser hvilket pres man kan komme under, hvis man tøver en lille smule mod en angrebsspiller der tager initiativet. Og så er Txf7 er bare et fantastisk træk!

[raw]

[Event “Borup op 4th”] [Date “2009.09.05”] [White “Knudsen, Jes”] [Black “IM Bejtovic, Jasmin”] [Result “1-0”] [ECO “B20”] [WhiteElo “1960”] [BlackElo “2332”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”]1. e4 c5 2. b4 {Siciliansk fløjgambit, et ikke helt ufarligt våben} cxb4 3. Bb2 Nc6 4. d4 d5 5. exd5 Qxd5 6. c4 $1 {Der er kun én vej, og det er frem!} Qd8 7. d5 Nb8 {Det virker mere logisk at sætte springeren på a5. Nu står alle de sorte officerer på deres udgangsposition, og hvid kan fortsætte sin udvikling} 8. c5 $6 {Ingen tvivl om, at et bedre træk have været et naturligt udviklingstræk som f.eks. Sf3} Nf6 9. Bc4 Qa5 $2 {Alt for sorgløst at gå efter bonde nummer to} 10. Nd2 Qxc5 11. Rc1 {Hvid har ofret to bønder, men har rigelig kompensation allerede. Og mod en kyndig angrebsspiller, så skal sort til at passe meget på nu! Ydermere, så spiller hvid herfra stort set de bedste træk hver gang, og så har selv en IM’er ikke en chance.} Nbd7 12. Ngf3 g6 13. Bb3 Qb6 14. Nc4 Qa6 15. O-O {Stadig to bønder nede, men med alle brikker klar til aktion.} Bg7 16. Re1 O-O {Sort har nu fået sin konge i sikkerhed, tilsyneladende…} 17. Rxe7 b5 18. Ne3 (18. Nce5 $1 {med samme idé som i partiet}) 18… Qd6 {Er det hvide tårn fanget?} 19. Rxf7 $3 {Nej, det skal bruges til at slå døren ind til kongen med!} Rxf7 20. Rc6 Qf4 $2 {Den afgørende fejl. Sort kunne have holdt sammen på stillingen med Df8 og et dronningoffer, men nu taber det forceret} (20… Qf8 21. Ng5 Ne8 22. Ne6 Bxb2 $1 23. Nxf8 Rxf8 24. Qc2 Bc3 $13) 21. g3 $1 Qh6 {Så er den sorte dronning sat ud af spillet} 22. d6 {Hvid har givet et helt tårn, så der skal stadig spilles præcist} a5 23. Rc7 $1{Med kirurgisk præcision afslutter hvid partiet} a4 24. Bxf7+ Kxf7 25. Bxf6 Kf8 26. Qd5 Rb8 27. Ng5 {Det var vist hvad man bredt og unuanceret kan kalde for en gedigen røvfuld!} 1-0

[/raw]

Dette var min hyldest til Boghandleren fra Frederiksværk, som udover at have tusindvis af skakbøger (og vist nok har læst de fleste af dem), ligeledes er en fantastisk angrebsspiller, og ikke mindst en super flink fyr & god skakven!

Parti fra OL: Thomines kompromisløse angrebsparti

Det blev spillet mange gode og interessante partier i de danske matcher, og jeg vil derfor løbende vise flere af dem her på bloggen.

Det første parti er fra matchen i sidste runde mod Mexico, hvor Thomine efter to nederlag i træk mod Tjekkiet og Israel sluttede af med et godt angrebsparti, som både var et resultat af en god forberedelse, og en kompromisløs & energisk eksekvering på brættet.

Thomine var velforberedt til sidste rundes parti mod Mexico

Thomine var velforberedt til sidste rundes parti mod Mexico

 

[Site “Tromso”]
[Date “2014.08.14”]
[Round “11.4”]
[White “Stolberg-Rohr, Thomine”]
[Black “Roque Sola, Gisela”]
[Result “1-0”]
[ECO “A16”]
[Annotator “Schou-Moldt,Thomas”]
1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. d3 {Tidligere i turneringen havde
Thomine spillet samme opstilling med sort, hvor man venter med at udvikle
springeren på g1 (g8), og går efter spil i diagonalen mod h6 (h3).} d6 6. Bg5
{På anbefaling fra Nikos Nt. Hvid venter med at committe sig med e4 indtil
sort viser om hun går efter en opstilling med c5 eller e5} c6 (6… h6 7. Bd2
$1 e5 8. Qc1 Kh7 9. h4 {var forberedelsen, omend vi havde forventet c6, da hun
tidligere havde spillet denne opstilling}) 7. Qd2 Re8 8. h4 $5 {Gameplanen var
dette hurtige fremstød, for på den måde at sætte sort under maksimalt pres
med det samme} Nbd7 9. Bh6 Bh8 10. h5 $1 Ng4 $1 (10… Nxh5 $4 11. Rxh5 $18)
11. hxg6 hxg6 12. Nf3 Nxh6 13. Rxh6 Bg7 14. O-O-O $5 {Med en åben h-linie
skal sort spille præcist for ikke at blive løbet over ende} Nf8 15. Rdh1 f6
16. Nh4 $6 {Hvid strammer skruen til grænsen. Efter T6h4 har hvid bare en
behagelig stilling med en klar fordel} 16… g5 17. Nf3 Bxh6
18. Rxh6 e5 $2 {Sort finder ikke det bedste forsvar, men det er ikke nemt når
man er under pres. e5 virker også logisk, når man ikke har fået hvids 20.
træk med} (18… Ne6 $1 19. Ne4 Kg7 $1 20. Nfxg5 Nxg5 21. Nxg5 Rh8 $1 22.
Rxh8 Qxh8 {Og hvid skal kæmpe for remis’en}) 19. Ne4 $1 {Eneste vej til
gevinsten} Nh7 $2 {Dette var sorts forsvarsplan, men den indeholder et taktisk
problem} ({Sort kunne kæmpe med} 19… Re6 20. d4 Nh7 21. dxe5 fxe5 22. Rh5
Qe8 23. g4 $16 {men hvid har en klar fordel, og sort kan næppe gøre sig
forhåbninger om andet end at udskyde det uundgåelige}) 20. Nxf6+ $3 {Skærer
igennem sorts stilling som en kniv gennem smør på en varm sommerdag} Nxf6 21.
Qxg5+ Kf7 22. Qg6+ Kf8 23. Rh8+ (23. Rh8+ Ke7 24. Qg7+ Ke6 25. Bh3+ Ng4 26.
Bxg4#) 1-0

En 100% god optakt til Reykjavik Open 2014

Der er nogle byer i verden, hvor man bliver forelsket ved første øjekast. Sådan har jeg det med Berlin, Skagen, Gudhjem og nu også med Reykjavik. Det er præcis 1 år siden jeg var her første gang, i efteråret var jeg her i en forlænget  weekend, og i fredags kom jeg så tilbage igen. Denne gang skinnede solen ovenikøbet ved ankomsten, hvilket ifølge de lokale er noget man skal sætte pris på :-)

Man  bliver bare glad af at gå rundt i denne by, også selvom det er koldt & blæsende: Her er smaddder hyggeligt, det er nogle utrolig rare mennesker der bor her, og de islandske kvinder ser allesammen så flinke ud!

Ovenikøbet er her også en fantastisk skakturnering, som jeg nu skal deltage i for anden gang. Turneringen starter på tirsdag, men jeg ankom allerede i fredags, da jeg i denne sæson har haft min debut i den islandske holdturnering, i 2. division på holdet Skákfélag Íslands. Efter de første 4 runder, som blev spillet i efteråret, lå vi faretruende tæt ved bunden, og målet var derfor at overleve. Til de afsluttende 3 runder var der derfor hentet yderligere assistance i det nordjyske, hvor politiet havde givet afkald på, at Per Andreasen holdt styr på Jomfru Ane Gade i weekenden, og i stedet for havde sendt ham med udrykning til Reykjavik.  Det viste sig at være et fornuftigt træk, for vi scorede 14½/18, og det var nok til en helt sensationel 2. plads, og tilmed en oprykning til den fineste række! Per og jeg vandt begge alle vores partier.

IMG_0196

Ovenstående stemningsbillede er fra “afterparty”, hvor der var uddeling af store pokaler, medaljer, og almindelig hygge og drikfældighed! (et lille hint til DSU: Pokaler, medaljer OG afterparty en lørdag aften i en pool-hal, det skal nok få de unge til at spille skak ;-)) Stillingen er fra partiet FM Aabling/Schou-Moldt vs. GM Gawain/IM Simon, og Aabling leder efter en forceret gevinst i slutspillet. Partiet endte dog med, at IM Simon gik i en selvmat i én!

Jeg kom til Island med en 100% score i 2014: de tre partier i den danske divisionsturnering i januar og februar var alle endt med sejre, og den gode form fortsatte som sagt her i weekenden, således at jeg nu har spillet 6 turneringspartier i år uden at afgive point! Jeg er klar over, at sandsynligheden for at det stadig er tilfældet om 14 dage er ca. lige så stor, som sandsynligheden for at to atomer tilfældeligvis støder sammen et sted i universet og bliver til en grapefrugt! Derfor vil jeg nyde fornemmelsen de næste par dage, for når man først har forladt de 100% , så kommer man aldrig tilbage igen….

Til en 100% god optakt hører også et par gode partier, og dem spillede jeg heldigvis et par stykker af her i weekenden.

I det første parti spillede min modstander alt for skødesløst i åbningen, og blev straffet hårdt for det.

[raw]

[Event “Iceland Team 2013-14”]
[Date “2014.02.28”]
[Round “5”]
[White “Schou-Moldt, Thomas”]
[Black “Sigurjonsson, Unnsteinn”]
[Result “1-0”]
[ECO “B06”]
[WhiteElo “2191”]
[BlackElo “1973”]
[Annotator “Schou-Moldt,Thomas”]

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 d6 4. Nc3 {Første parti efter en lang rejsedag, så
jeg havde besluttet mig for at spille stille og roligt, og se hvordan det
udviklede sig} Bg4 {Lg4 kan selvfølgelig spilles, men jeg mener det er
upræcist. Sf6 så er det en standard Pirc, a6 er det Modern} 5. Be2 Nd7 6. O-O
e5 7. Bg5 {Fortsætter med de naturlige udviklingstræk, og spørger sort hvad
han nu vil gøre} f6 $2 {Og hvad sort gjorde var helt sikkert ikke godt! Det
ser ud til, at Lf6 er det eneste træk som ikke giver sort store problemer} (
7… Bf6 $8 8. Be3 Bxf3 9. Bxf3 exd4 10. Bxd4 Bxd4 11. Qxd4 Ngf6 {Og jeg kan
bedst lide den hvide stilling}) (7… Ngf6 $2 8. Nxe5 $1 Bxe2 9. Qxe2 dxe5 10.
dxe5 Nxe5 11. Qb5+ Ned7 12. e5 $1 {Hvid får officeren tilbage og tillige en
lovende stilling}) (7… Ne7 8. dxe5 Bxf3 9. Bxf3 Bxe5 10. Nd5 f6 11. Be3 c6
12. Nf4 $1 {Ser ikke godt ud for sort}) 8. Be3 c6 $2 {Dette er et luksustræk,
som sort ikke kan tillade sig i denne stilling. Se7 og en hurtig rokade må
være det eneste rigtige} (8… Bxf3 9. Bxf3 Ne7 10. Bg4 O-O 11. dxe5 fxe5 12.
Qd2 {Ser ikke rart ud, men sort kan kæmpe}) 9. dxe5 dxe5 (9… Bxf3 {Strander
på} 10. exf6 $1 Ngxf6 11. Bxf3 Qe7 12. Be2 O-O 13. Qd4 Ne5 14. f4 Nf7 15. Qc4
{Hvor sort er under stort pres}) 10. Nd2 $1 {“Hvor er svaghederne?” De hvide
felter og d6! Så afbytning af den hvidfeltede løber og ind via c4 er den
helt rigtige plan} Bxe2 11. Qxe2 Qc7 $2 {Efter dette træk er sorts stilling
nok allerede tabt. Eneste fornuftige var Sh6-f7 og prøve at få kongen i
sikkerhed} (11… Nh6 12. Rfd1 Qe7 13. Nc4 Nf7 14. Qd3 {Ser dog stadig meget
ubehageligt ud}) (11… b5 $6 {Det hjælper ikke sort, at prøve at dække c4
feltet} 12. a4 $1 a6 13. Nb3 Ne7 14. Rfd1 Qc8 15. Rd6 {Sort brænder sammen
på d7} O-O 16. axb5 cxb5 17. Qd3 Rd8 18. Rd1 $18) 12. Rfd1 {Det rigtige
tårn? Jeg tænkte ihvertfald, at hvis sort skulle få den idé at rokere
langt, så stod tårnet fint på a1! Samtidig så ønsker hvid ikke at spille
f4 foreløbig, hvorfor tårnet intet fornuftigt laver på f1 eller e1} Ne7 {Nu
var det allersidste udkald for Sh6-f7 planen} 13. Qc4 $1 {Der er spillet 13
træk og sort er fortabt.} a6 14. a4 Rc8 {For at
kunne spille b5} 15. a5 f5 16. Qe6 f4 17. Bb6 Nxb6 18. axb6 Qd7 {Dxb6 går
ikke pga Sc4} 19. Qb3 Rd8 20. Nf3 $1 {På vej til g5, og sort havde ikke lyst
til at se mere.} 1-0

[/raw]

Runden efter var det mig der havde de sorte brikker i en Pirc, hvor jeg greb initiativet og herefter udspillede min modstander. Et af mine bedre partier synes jeg selv:

[raw]

[Event “Iceland Team 2013-14”]
[Date “2014.03.01”]
[Round “6”]
[White “Bjornsson, Bjorn Freyr”]
[Black “Schou-Moldt, Thomas”]
[Result “0-1”]
[ECO “B08”]
[WhiteElo “2164”]
[BlackElo “2191”]
[Annotator “Schou-Moldt,Thomas”]

1. e4 d6 2. Nf3 {Den eneste konkrete forberedelse jeg havde lavet heroppe var
mod Bjornsson, og det var i Austrian-attack. Den forberedelse sluttede så her!
} g6 3. d4 Nf6 4. Nc3 Bg7 5. Bc4 {Det findes mange hvide opstillinger i
klassisk Pirc, men jeg har nu aldrig været særlig urolig når hvid vælger
at sætte løberen på c4} O-O 6. Bb3 {Det virker forkert at man uprovokeret
rykker den samme brik to gange efter hinanden i åbningen. Nu er denne variant
jo ret langsom, så man kan tillade sig meget, men alligevel, det er de små
detaljer der betyder noget i længden} Nc6 7. h3 {Lg4 skal forhindres, ellers
har sort ingen problemer overhovedet} e5 8. dxe5 Nxe5 9. Nxe5 dxe5 10. Bg5 c6
11. O-O {Df3 virker mere logisk for i det mindste at skabe en lille smule pres}
Qe7 {Sort må har fået løst sine åbningsproblemer fint, Le6 kommer, og så
et tårn i d-linien. Jeg var udmærket tilfreds} 12. Qd2 Be6 {Eller Td8 med
det samme} 13. Rfd1 Rfd8 14. Qe3 b6 15. Bxe6 Qxe6 16. Rd3 {Her gik jeg lidt i
boksen: Sorts stilling må være “objektiv” fin, i betydningen at en computer
intet har imod den, men man kan godt risikere at få en lidt passiv stilling
hvis hvid får kontrol med d-linien, og på længere sigt er det sort som har
svagheder i sin struktur. Jeg overvejede flere træk her, Lf8, Td7, Txd3, men
jeg endte med at vælge en lidt mere opportunistisk idé} Rd4 $5 {Det aktive
valg! Idéen er, at der lukkes op for den sortfeltede løber mod c3 og bonden
på e4 er udsat. Sort får rigelig med kompensation for bonden, som i længden
sikkert heller ikke kan holdes} 17. Rad1 (17. Rxd4 exd4 18. Qxd4 Re8 $1 {
Pointen} 19. f3 (19. Re1 $2 Nd5 $1) 19… Nd5 20. Qd3 Nxc3 21. bxc3 Qe5 {Med
god kompensation.}) 17… Nd7 18. Ne2 $2 {Måske som en konsekvens af at sort
tog initiativet med Td4 træder hvid forkert} (18. R3d2 Nc5 19. Qe2 Qe8 20. Be3
Rxd2 21. Rxd2 Ne6 {Ser helt lige ud}) 18… Rxd3 $1 {Nu kommer hvid i problemer
} 19. Rxd3 (19. Qxd3 Nc5 20. Qf3 Qxa2 $17) 19… Nc5 20. Ra3 {Ellers kan sort
bare tage bonden på a2} f6 21. b4 {Ser umiddelbart smart ud, da sort gerne
vil spille Lh6 i stedet for Lh4, men det er ikke muligt med springeren på c5,
da bonden på e4 efterfølgende hænger. Hvid har dog kke fået det hele med}
Bf8 $1 {Et træk jeg er meget tilfreds med! Nu taber hvid materiale i alle
varianter, og skal tillige spille præcist for ikke at være helt fortabt} 22.
Bh4 (22. bxc5 Bxc5 23. Qb3 Qxb3 24. Rxb3 fxg5 {Var den variant jeg havde
forventet. Sort har en bonde mere og god kontrol, men der er stadig meget
arbejde der skal gøres}) 22… Nb7 23. Qb3 Kf7 {Måske Dxb3 var bedre (det
siger computeren ihvertfald), men det virkede naturligt at tage kongen med!
Problemet er nok, at hvid bare kan lade være at slå på e6} 24. Qxe6+ {Så
bliver Kf7 jo retfærdiggjort} Kxe6 25. Rf3 {Helt modløst, men hvad skal hvid
spille?} (25. Rb3 Rd8 26. Nc3 Rd2 {Ligner en katastrofe}) (25. Rc3 Rc8 26. a3
g5 27. Bg3 c5 28. f3 Rd8 {Er heller ikke noget kønt syn}) 25… g5 26. Bg3
Bxb4 {Bagud med en bonde og en dårligere stilling er det op ad bakke for hvid,
og resten af partiet er derfor ikke særlig interessant, omend det er en
sikker gevinstføring.} 27. h4 h6 28. hxg5 hxg5 29. a3 Bc5 30. Nc1 Rd8 31. Nd3
Rd4 32. Re3 Rc4 {Nu ryger bonde nummer 2} 33. Re2 Bxa3 34. f3 Nc5 35. Ne1 Bb4
36. Kf1 a5 37. Bf2 a4 38. Bxc5 Bxc5 39. Nd3 a3 40. Nc1 Bd4 41. Na2 b5 42. Ke1
Bc3+ 43. Kf1 b4 44. Re3 Bd4 45. Re2 Kd6 {Efter partiet spurgte Per Andreasen
mig, om jeg ikke overvejede at slå på c2 her? Jo, det gjorde jeg da – i ca.
10 sekunder, men så huskede jeg på John Nunn’s DAUT (Don’t Analyze
Unnecessary Tactics), og spillede Kd6!} (45… Rxc2 46. Rxc2 b3 47. Rd2 c5 48.
Ke1 c4 {Vinder, og ser imponerende ud, men hvorfor skulle man dog begynde at
regne på dét, når man står knusende til gevinst!}) 46. Rd2 Kc5 47. Ke2 Bc3
48. Rd1 Rd4 49. Rc1 Rd2+ 50. Kf1 Kc4 51. Kg1 Bb2 0-1

[/raw]

En skakmæssig god optakt til Reykjavik Open, men min 100% score bliver udfordret allerede fra tirsdag kl 16.30! Følg med her på kanalen, jeg skal nok skrive nogle indlæg løbende under turneringen, uanset hvordan det går med scoren!