Rook endgames from the trenches

trenchesTårnslutspil er noget af det vigtigste i skak når det kommer til nødvendig slutspilsteknik. Det skyldes, at 8-10% af alle skakpartier ender i tårnslutspil.

For nogle er det naturligvis færre af deres partier som ender her, for andre er det flere. Ikke desto mindre, så er tårnslutspil et godt sted at begynde, hvis man vil til at studere slutspil (naturligvis sammen med bondeslutspil, som er tårnslutspillets onde fætter!)

Jeg vil uden at blinke sige, at jeg i de senere år har “fået” flere point i tårnslutspil end jeg har “givet”, i betydningen, at jeg har fået nogle ekstra halve, enten ved at holde tabte tårnslutspil remis, eller ved at vinde tårnslutspil, som ved bedste spil var remis. Det betyder naturligvis ikke, at jeg har spillet fejlfrit, men der er langt imellem at jeg rent faktisk taber et tårnslutspil. I 2015 har jeg indtil videre spillet 31 turneringspartier, hvoraf de 5 er endt i et rent tårnslutspil, dvs. 16% af partierne. To er vundet, tre er blevet remis. Jeg har stået til tab i mindst ét af dem, og et par stykker har været lidt kritiske. De 3½/5 er ca. 1 point over min forventede score. Hvis jeg udvider datasættet til slutspil med tårn + løber, så kan der lægges 3/3 oveni! Jeg er klar over, at det empiriske datagrundlag er lidt spinkelt, men tendensen er utvetydig!

Skak er et færdighedsspil, hvor man kan træne stort set alle de nødvendige færdigheder, herunder også sin slutspilsteknik. Turneringsskak  er dog også et praktisk spil, hvor andre faktorer end de rent objektive spiller ind, som f.eks. tidsnød, psykologi, træthed, turneringssituation, mv., men et fundament af god teknik er en god ballast i den indre kamp mod disse “irrationelle” faktorer!

Jeg vil gennemgå et på ingen måde fejlfrit tårnslutspil jeg vandt for nylig, og både beskrive de tanker jeg havde under partiet, og de erfaringer jeg har gjort i efteranalyserne.

Først skal vi dog lige se én af de klassiske stillinger, som alle skakspillere bør kende – Lucena-stillingen:

lucena
Hvid trækker og vinder ved hjælp af en manøvre, der populært kaldes “at bygge bro”. Alle russiske, såvel som danske skoledrenge ved naturligvis hvordan hvid vinder, så den stilling vender vi tilbage til.

 

Mogens Moe – Thomas Schou-Moldt, Kemp & Lauritzen EMT, Fredricia, 2015

(Analysen med kommentarer kan gennemspilles i playeren i bunden af indlægget, men selv kan jeg godt lide en masse diagrammer, og bræt & brikker til at spille partier igennem med… old-school style!)

tsmmoe1Tidskontrollen er nået, og efter et spændende parti har jeg fået konverteret til et vundet tårnslutspil. Selv vundne tårnslutspil kan dog være svære at føre til gevinst, især med begrænset tid på uret, og ikke mindst i sidste runde efter en lang skak-weekend! Partiet fortsatte:

41.Te3+ Kf6 42.Tb3

I tårnslutspil er aktivitet helt afgørende, og det hvide tårn er bundet til forsvaret af a-bonden fra 3. række. Det sorte tårn er dog også bundet til 5. række, da hvid ellers med fordel kan spille h5. Jeg brugte en del tid her på at finde en konkret gevinstplan. Det er oplagt at skubbe a-bonden frem, og dermed begrænse det hvide tårns bevægelsesfrihed. Den sorte h-bonde skal ligeledes skubbes frem til h5, både for at frigive det sorte tårn, og for evt at give plads til den sorte konge på f5.

42…Ta5 43.Td3 h5+ 44.Kf3 Ke6

tsmmoe2

Efter lidt mere betænkningstid besluttede jeg mig for, at den rigtige (og eneste) gevinstplan måtte være, at skubbe d-bonden frem understøttet af kongen.

45.Ke4 Ta4+ 46.Kf3 d5 47.Ke3

47.Te3+ havde jeg planlagt, at gå rundt med kongen, da jeg havde regnet mig frem til, at det var alt for langsomt hvis hvid begyndte at gå efter g-bonden. Denne beregning glemte jeg dog fuldstændig bare 5 træk senere 47…Kd6 48.Te5 Txa3+ 49.Kg2 a5 50.Tg5 d4 51.Txg6+ Kd5 52.f5 Ke4 53.f6 Tf3 og sort har stoppet f-bonden.

47…Tc4 48.Kf3 a5 49.Ke3 a4 50.Kf3

tsmmoe3

Indtil videre er alt forløbet som planlagt, men det har kostet tid på uret, og presset begynder at stige.

50…Tc1 51.Te3+ Kd6 52.Te5 Tc3+

52…Tf1+! Er det mest præcise. Den hvide konge tvinges til g-linien, og dermed længere væk fra sorts bønder på dronningefløjen 53.Kg3 Ta1 54.Kf3 Txa3+ 55.Ke2 Ta1 Og med to fribønder vinder sort nemt

53.Ke2

tsmmoe4

53…Tc7?

Et totalt paniktræk i tidnøden, som smider gevinsten væk – ja, det er vel nok nærmest det dårligste træk i stillingen, måske lige bortset fra at sætte tårnet i slag. Med meget få minutter på uret havde jeg helt glemt, at jeg fem træk forinden allerede havde regnet på, at hvid aldrig ville kunne nå at tage g-bonden og føre sin f-bonde til forvandling. Derfor besluttede jeg mig af uransagelige årsager for, at jeg var nødt til at dække min g-bonde med tårnet. 53…Txa3! Vinder uden videre 54.Tg5 d4 55.Txg6+ Kd5 Sort kan bare give g-bonden, da f-bonden kan stoppes, og d-bonden herefter går lige i mål 56.f5 Ke4! 57.f6 d3+ 58.Ke1 Ta1+ 59.Kd2 Ta2+ 60.Kd1 Tf2 og f-bonden er stoppet.

54.Tg5 Te7+

Fortsætter den dårlige plan

55.Kd3 Te6

tsmmoe5I løbet af få træk har jeg forvandlet mit aktive tårn til et passivt tårn, hvilket jo som bekendt er en dødssynd i tårnslutspil! Ovenikøbet har hvid et smart træk, som udligner helt

56.f5!

Det så jeg ikke, da jeg påbegyndte min (forkerte) plan startende med Tc7

56…gxf5 57.Txf5 Tg6 58.Txh5 Kc5

tsmmoe6

Nu er stillingen både materiel lige, og remis. Der skal dog stadig spilles nøjagtigt, og præcisionen i svære tårnslutspil bliver ikke større af, at der kun få minutter på uret.

59.Th8 Tg3+ 60.Kc2 Txa3 61.Ta8 Kc4

tsmmoe7

62.h5?

Hvid gengælder sorts gave, og stillingen er nu tabt igen. Efter 62.Tc8+ kan sort ikke komme videre 62… Kd4 63.Ta8 Ta2+ 64.Kb1 Ta3 65.Kb2 Tb3+ 66.Kc2 Ta3 (66…Tb4 67.h5=) 67.Kb2=

62…Ta2+ 63.Kb1 Th2!

tsmmoe8

Nu står det sorte tårn optimalt, og hvid er nødt til passivt at forsvare sin sidste bonde. Samtidig står den hvide konge på 1. række, hvilket altid indbærer en risiko for mattrusler i tårnslutspil. Tilsyneladende kan a-bonden tages med skak, men det er en forgiftet bonde og i tidsnøden går hvid lige i fælden…

64.Txa4+??

Taber direkte. Stillingen er dog vundet for sort, men det var ikke usandsynligt, at partiet ville være endt remis pga. de få minutter begge spillere havde tilbage (der blev spillet uden tillægstid)

64…Kb3 Med dobbelttruslen Th1# eller Kxa4. Hvid opgav. 0-1

Jo, tårnslutspil ER svære!

Men hvad har det egentlig at gøre med Lucena-stillingen? Den skarpe læser vil have bemærket, at hvis man i stillingen efter sorts 63. træk fjerner den hvide h-bonde og den sorte a-bonde, så har vi pludselig noget som ligner tegningen til Lucena – og det er den vej som partiet sandsynligvis var gået, såfremt det ikke var blevet afgjort ved sudden death, da hvid i træk 64 slog bonden på a4. De ekstra bønder på brætter tilføjer dog et par subtile pointer, der gør at analysen af denne stilling er ret interessant. Den kommer derfor her:

 

Mogens Moe – Thomas Schou-Moldt, analyse af stilingen efter 63…Th2

 

tsmmoe8

64.Th8 Kd3 65.h6 d4

Det ændrer ikke noget, at hvid indskyder en skak på c8

tsmmoe9

I denne stilling har jeg analyseret tre forskellige varianter:

A. 66.Ta8

B. 66.h7

C. 66.Th7!

 

A.

66.Ta8 Txh6 67.Txa4

tsmmoe10

Er en standard Lucena stilling, som vinder enkelt, hvis man kender metoden.

67…Th1+ 68.Kb2 Ke3 69.Ta6 d3 70.Te6+ Kd2 71.Td6

tsmmoe11

 

Sort har kontrol over forvandlingsfeltet, og vinder ved at lave den såkaldte “brobygger” manøvre

71…Th8 72.Kb3 Tb8+ 73.Ka2 Kc2 74.Tc6+ Kd1 75.Td6 d2 76.Td7

tsmmoe12

Den hvide konge er afskåret, og hvid har ikke kunne forhindre sort i at manøvrere sin bonde til d2 og kongen til d1

76… Tb5!

Nøgletrækket i Lucena

77.Td8 Kc2 78.Tc8+ Kd3 79.Td8+ Kc3

tsmmoe13
Og nu er sort klar til at “bygge bro”

80.Td7

80.Ka3 strander på  80…Tb1 og på 80.Tc8+ kommer 80…Kd4! 81.Td8+ Td5

80…Tb4! 81.Ka3 Td4

tsmmoe14

Broen er bygget og bonden går i forvandling

 

B.

66.h7

Kan hvid også forsøge. Nu er den sorte konge nødt til at blive bag ved d-bonden pga. tårnskakken og efterfølgende forvandling af den hvide h-bonde.

tsmmoe15

 

66…a3 67.Ka1

67.Ta8 Txh7 68.Txa3+ Ke2 med Lucena stillingen

67…a2 68.Tb8 Txh7 69.Kxa2 Kd2

tsmmoe16

Og vi er fremme ved Lucena igen

C.

66.Th7!

Er et lidt mere tricky forsvar, hvor sort skal spille præcist.

tsmmoe17

66…a3!

Men ikke 66…Kd2? 67.Td7 d3 68.h7 Ke2 69.Te7+ Kd1 70.Td7 d2

Og da det sorte tårn nu er bundet til at holde øje med den hvide h-bonde er det ikke muligt at udføre Lucena manøvren, og stillingen er derfor remis!

67.Ka1 a2!

tsmmoe18

Hvid kan nu kun flytte med sit tårn. Hvis han spiller Ta7 og tager bonden med tårnet, så slår sort på bonden på h6, og vi har igen Lucena stillingen

68.Th8 Kd2 69.h7 d3 70.Kxa2

Hvid er nu tvunget til at slå bonden med kongen 70.Kb2 Kd1+ 71.Ka1 d2 72.Kxa2 er bare trækomstilling

tsmmoe19

70…Kd1+ 71.Kb3 d2 72.Kb2 Th6 73.Kb3

 

tsmmoe20

Den hvide konge kan ikke krydse c-linien, da sort så vinder med Kc1. Det hvide tårn kan heller ikke flytte, da h-bonden så falder, og sort har opnået Lucena stillingen.

73…Tb6+ 74.Kc3 Tc6+ 75.Kb2

tsmmoe21

 

75…Tc7!

Nøgletrækket. Sort holder øje med h-bonden samtidig med , at han støtter sin egen d-bonde til forvandling.

76.Kb1 Te7

Truer med Ke1, så hvid må opgive h-bonden

77.Td8 Txh7

tsmmoe22

Og vi har den nu kendte stilling, hvor sort “bygger bro”.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *