Monthly Archives: januar 2014

Københavnsmester i bondeslutspil!

Skønheden ligger i detaljen er der nogle der siger, og for skakspillere er det ihvertfald rigtigt, at detaljer ofte kan afgøre forskellen på liv eller død på brættet. Efter min mening, så er én af de  mange gode ting ved slutspil, at principperne står lysende klart, og selv de mest simple stillinger med meget få brikker kan indeholde detaljer af høj instruktiv karakter, som kan bruges i praksis!

Prøv f.eks. engang at se på nedenstående to principielle “grundstillinger” i bondeslutspil 2-mod-1. Den eneste forskel er den hvide konges placering, og denne lille forskel betyder alt for evalueringen af stillingen:

2mod1 

I den ene stilling er det ligegyldigt for evalueringen hvem der er i trækket, i den anden stilling er det ikke.

Jeg kom til at tænke på dette meget instruktive slutspil, som i bund og grund er et studie i opposition og tempo, da jeg så afslutningen af et parti i sidste runde af den nyligt afsluttede CXU Nytår, som Skakforeningen ØBRO traditionelt afholder hvert år mellem jul og nytår. I år gjaldt turneringen tillige som det officielle Københavnsmesterskab, og en lidt overraskende, men iøvrigt helt fortjent Købehavnsmester 2013, blev Jacob Abildlund Brorsen fra BMS.

I sidste runde spillede han mod Brian J. Jørgensen fra Næstved, og afslutningen af partiet så således ud:

[Event “2013”] [Date “2013.12.30”] [White “Jørgensen, Brian J.”] [Black “Brorsen, Jacob Abildlund”] [Result “1/2-1/2”] [ECO “D85”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] [SetUp “1”] [FEN “6k1/7p/8/2R5/r1pK4/6PP/8/8 b – – 0 43”] [PlyCount “42”]43… Kf7 44. Rxc4 Rxc4+ $1 {Tårnslutspillet er selvfølgelig remis, men med de hvide bønder på g3 og h3 og den sorte konge så langt fremme, så er bondeslutspillet også remis. Det er dog noget som man skal være helt sikker på før man går ind i, men sort er en ung mand med teknikken i orden!} 45. Kxc4 Ke6 {I denne stilling vil sort også holde remis selvom de hvide bønder står optimalt på h2 og g2, da stillingen vil kunne nås via grundstillingen hvor den hvide konge står på h1 og den sorte på h8 (se analyse af denne stilling)} 46. Kd4 Kf6 47. Ke4 Ke6 48. Kf4 Kf6 49. g4 ({Eller:} 49. Kg4 Kg6 50. Kh4 Kh6 51. Kg4 Kg6 52. h4 Kh6 53. Kf5 Kg7 $1 (53… Kh5 $4 54. Kf6 Kh6 55. Kf7 Kh5 56. Kg7 Kg4 57. Kxh7 Kxg3 58. h5 Kg4 59. h6 $18)) 49… Kg7 {Nå vi kigger på grundstillingerne (bønderne på deres udgangsposition, og kongerne bag bønderne), så vil det stå klart hvorfor denne stilling er remis: Hvid har brug for at kunne vinde et tempo, således at den sorte konge står forkert når der spilles g6!} 50. Kf5 (50. Kg5 Kg8 $1) Kf7 51. Kg5 Kg7 52. h4 Kf7 53. Kh6 Kg8 {Hvid mangler ét tempo i at kunne vinde. Hvis bare én af de hvide bønder havde stået på anden eller tredje række, så var stillingen vundet!} 54. h5 Kh8 55. Kg5 {Hvid forsøger lidt endnu} (55. g5 Kg8 56. g6 hxg6 57. hxg6 Kh8 58. g7+ Kg8 59. Kg6 $11) 55… Kg7 56. Kf5 Kh6 57. Kf4 Kg7 58. g5 Kf8 59. Ke5 Kg7 60. Ke6 Kg8 61. Kf6 Kh8 62. g6 Kg8 63. g7 h6 64. Kg6 1/2-1/2

Da jeg så denne afslutning, så fandt jeg det ret cool , at sort uden at tøve gik ind i bondeslutspillet, og jeg var ret sikker på at det skyldtes, at han rent faktisk vidste det var remis! Dvs. en beslutnnig baseret på ren viden om et basisslutspil. Jeg har ikke efterprøvet denne tese ved at spørge Jacob, men det vil jeg da gøre ved lejlighed :-)

Partiet fik mig til at kigge på nogle analyser af grundstillingerne, som  jeg lavede efter at have læst den fortræffelige og anbefalelsværdige bog “Amateur to IM: Proven Ideas and Training Methods” af Jonathan Hawkins.

De kommer så her:

[White “Bondeslutspil”] [Black “2 mod 1”] [Result “1/2-1/2”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] [SetUp “1”] [FEN “7k/7p/8/8/8/8/6PP/7K w – – 0 1”]{Denne stilling er remis, da sort ikke kan forhindres i at få fjernopposition. Med den hvide konge på g1 er stillingen vundet} 1. Kg1 Kg7 { Bemærk at sort nu har opnået fjernopposition, og det er ikke muligt for hvid at bryde den} 2. Kf2 Kf6 3. Kf3 (3. Kg3 Kg5 $1) 3… Kf5 {Når den sorte konge når 5. række, og har oppositionen, er stillingen remis. Sort skal dog stadig spille præcist} 4. h3 h6 $8 {Hvis sort flytter sin konge mister han oppositionen og taber, men med bonden på h7 har han lige så mange ventetræk som hvid} 5. g3 h5 $8 6. Ke2 Ke6 $8 { Det er vigtigt at sort fastholder oppositionen} (6… Ke4 $4 {Taber, da sort mister oppositionen} 7. Kf2 Kf5 (7… Ke5 8. Ke3) 8. Kf3 {Og da hvid nu har oppositionen vinder han} Ke5 9. Ke3 Kf5 10. Kd4 Kg5 11. Ke5 Kg6 12. Kf4 Kf6 13. h4 Kg6 14. Ke5 Kh6 15. Kf6 Kh7 16. Kg5 $18) 7. Kd1 Kd5 8. Ke1 Ke5 $1 (8… Ke4 $4 9. Ke2 $18) 9. Kf2 Kf6 10. Kf3 Kf5 {Hvid kan ikke bryde oppositionen og få fremdrift} 1/2-1/2

Man kan selvfølgelig lave nogle flere , og vel næmerst tilbundsgående analyser,  hvor hvid ikke starter med Kg1, og i stedet spiller sine bønder frem. Det gør det dog på ingen måde vanskeligere for sort at holde remis, hvis bare han kender de grundlæggende principper, som demonstreres i analysen.

Og her følger så analysen med kongen på g1:

[White “Bondeslutspil”] [Black “2 mod 1”] [Result “1-0”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] [SetUp “1”] [FEN “7k/7p/8/8/8/8/6PP/6K1 w – – 0 1”]{Med hvid i trækket og med kongen på g1 er stillingen vundet. Hvis sort er i
trækket holder Kg7 remis, da det svarer til udgangsstillingen med den hvide
konge på h1!} 1. Kf2 {Eneste træk der vinder} (1. Kf1 $2 {Er til gengæld
remis} Kg7 2. Kf2 Kf6 {Sort har fjernopposition, og kontrollerer de vigtige
felter g5-h5} 3. Kf3 (3. Ke3 Kf5 {Eller Ke5} 4. Kf3 (4. Kd4 Kf4) 4… h5 $1 {
Eneste træk der holder remis} (4… Kg5 $2 5. Ke4 Kg4 6. Ke5 Kg5 7. Ke6 Kg6 8.
h3 Kg5 9. Kf7 Kh4 10. Kg7 h5 11. Kg6 Kg3 12. Kxh5 Kxg2 13. h4 Kg3 14. Kg5 $18)
5. Kg3 Kg5 6. h3 h4+ {Kf5 holder også remis} 7. Kf3 Kf5 $11) (3. h3 h6 4. g3
h5 5. Ke3 Ke5 $11) 3… Kf5) 1… Kg7 2. Kf3 Kg6 ({Det er relevant at
undersøge hvorfor sort ikke kan tage fjernoppositionen ved at spille Kf7:}
2… Kf7 3. Kg4 Kg6 4. h4 $1 {Der er flere træk der vinder. Hvid kan med de
rigtige bondetræk tilbageerobre oppositionen} Kh6 (4… h6 5. Kf4 Kf6 6. g4)
5. Kf5) 3. Kg4 {Sort kan ikke nå frem til 5. række med kongen} Kh6 (3… Kf6
4. Kh5 Kg7 5. Kg5 Kf7 6. Kh6 Kg8 {Er trækomstilling til varianten med Kh6}) (
3… h6 4. Kf4 {Hvid vinder ved simpel flankering} Kf6 5. Ke4 Ke6 6. h4 Kf6 7.
g3 Ke6 8. g4 Kf6 9. Kd5 Ke7 10. Ke5 Kf7 11. Kf5 Kg7 12. Ke6 Kg6 13. h5+ Kg7 (
13… Kg5 14. Kf7 Kxg4 15. Kg6 $18) 14. Ke7 Kg8 15. Kf6 Kh7 16. Kf7 Kh8 17. Kg6
Kg8 18. Kxh6 $18) 4. Kf5 Kg7 5. Kg5 Kf7 (5… h6+ {Sort kan prøve at forsvare
sig med bonden på h6, men det er stadig tabt} 6. Kf5 Kf7 7. h4 Kg7 8. g4 Kf7
9. h5 Kg7 10. Ke6 Kg8 11. Kf6 Kh7 12. Kf7 Kh8 13. Kg6 Kg8 14. Kxh6 $18) 6. Kh6 {Den hvide konge er nu nået frem til h6. Gevinstplanen er, at spille
bønderne frem til h5-g5, og spille g6 når den sorte konge står på h8.}
Kg8 7.g4 Kh8 8. g5 Kg8 9. h3 $1 (9. h4 $2 Kh8 10. h5 Kg8 {Og nu er stillingen remis,
da den sorte konge står på g8} 11. g6 hxg6 12. hxg6 Kh8 13. g7+ Kg8 14. Kg6
$11) 9… Kh8 10. h4 Kg8 11. h5 Kh8 {Med kongen på h8 vinder hvid med g6} 12.
g6 hxg6 (12… Kg8 13. g7 Kf7 14. Kxh7 $18) 13. hxg6 Kg8 14. g7 Kf7 15. Kh7 1-0

Om det lige var kendskabet til principperne i dette bondeslutspil, der i sidste ende gjorde Jacob til Københavnsmester 2013, er nok at gå til kanten, men der er ingen tvivl om, at man ved at have en konkret viden om detaljerne i basisslutspil er godt rustet til at tage beslutninger om liv & død ved brættet!

Og så er det vel på sin plads at sige tillykke til Jacob med Københavnsmesterskabet 2013!

What every russian schoolboy knows!

Det er meget muligt, at skakspillet oprindeligt stammer fra Indien, men for enhver skakspiller i dag, så er Rusland skakspillets moderland! Det kan ikke være anderledes, da Rusland (og Sovjetunionen) i de sidste hundrede år har været altdominerende på den internationale skakscene. Den berømte “russiske skakskole” har sprøjtet verdensklassespillere ud på samlebånd, og nedenstående oversigt over de øverste 10 nationer i FIDE illustrerer dette med al tydelighed

chess_feds

Kilde: fide.com, January 2014

Selv har jeg aldrig været på skak-pilgrimsrejse til Rusland, og jeg er ikke sikker på om jeg nogensinde kommer det. I Danmark er de norske juniorer til Politiken Cup jo berygtede, men jeg har hørt at det skulle være vand ved siden af en tur til en Open dybt inde i Moder Rusland, hvor man godt kan få en snitter af en godt skolet lille dreng (eller pige)!

Og det er netop pointen – godt skolet! Det er noget som vi efter min mening i høj grad mangler herhjemme, og som nok har en stor andel i, at de danske talenter har svært ved at måle sig med de jævnaldrende konkurrenter på den internationale scene. Ikke siden Curt Hansen vandt junior-VM i 1984 har vi set et tilsvarende juniorresultat. Curt holdt ovenikøbet fast, og toppede med en 14. plads på verdensranglisten i maj 1992! Den eneste der i nyere tid har været i nærheden af dén præstation er naturligvis Peter Heine Nielsen, som i flere år lå i top 50.

Misforstå mig ikke, der er rigtig mange  engagerede juniortrænere rundt omkring i klubberne, og mange ildsjæle,  som brænder for at lære børn og unge at spille skak.  Men ildsjæle og engagement er ikke det samme som den grundige skoling, der er grundlaget for at kunne fostre dygtige skakspillere, som kan kæmpe med i toppen  helt fra juniortiden. Skakspillere, som har en klippefast teknik, et både dybt, bredt og principielt åbningskendskab, og ikke mindst en god arbejdsmoral. Læg dertil nogle velunderbyggede træningsmetoder og gode trænere, så er vi ved at have recepten på en succes!

Selvfølgelig dukker der ind imellem nogle store talenter op, som bliver IM (og nogle sågar GM) i en tidlig alder, men det er ikke på grund af et systematisk og veltilrettelagt børne- og juniorarbejde, snarere bare lidt tilfældigt. Og man kan vel med rette spørge sig selv om de ikke ville være blevet endnu bedre, hvis de var vokset op i  Rusland! Der kan være rigtig mange andre gode grunde til, at det er bedre at vokse op i Danmark end i Rusland, men nu taler jeg om det rent skaklige…

For et par uger siden sad jeg i en skakklub, og talte lidt om slutspil – tårnslutspil for at være mere præcis. Jeg havde arbejdet på et “grundkursus” i tårnslutspil til en håndfuld voksne skakspillere, som jeg havde fornøjelse af at skulle undervise et par dage senere, og nu sad jeg så sammen med 3-4 dygtige mesterspillere (2000 – 2200) , og hyggesnakkede lidt om emnet. Jeg satte for sjov skyld nedenstående stilling op på brættet, en helt elementær grundstilling i basis tårnslutspil, som findes i alle bøger om emnet.

philidor2

 Sort trækker og holder  remis

Desværre var jeg ikke overrasket, da ingen af de tilstedeværende kunne det, som “every russian schoolboy knows”, nemlig at finde det eneste træk som holder remis for sort! Prøv selv, ved du det? Eller kan du i det mindste regne det ud.  Det er klart, at man ved hjælp af eliminering hurtigt kan udelukke en del muligheder, og dermed måske finde trækket. Det interessante er om man efterfølgende også ved,  hvordan man så holder den fremkomne stilling remis…..

Fortvivl ikke, der er utallige eksempler på at selv stærke stormestre kan fejle:

Capablanca – Menschik, Hastings, 1929

capa-mens

Sort trækker og holder remis

Denne stilling er meget berømt, og er et sjældent eksempel på, at Capablanca godt kunne spille forkert i et slutspil! Vera Menchik spillede nu heller ikke imponerende, for i stillingen spillede hun 55…Ta6??, som er ét af de få træk der taber for sort! Nu kan hvid vinde med 56.Kf8+, Kg6 57.f7, Tb8+ 58.Td8, Tb7 59.Td6+ og hvid vinder, men Capablanca returnerede fejlen og spillede 56.Td7? Og nu var stillingen remis igen! Der kom 56…Ta8 57.Te7 Måske Capablanca her havde opdaget fejlen, og nu ville teste om Menchik ikke havde 57..Ta6?? Det havde hun så ikke! Sort gentager stillingen, men denne gang kommer hun i gryden  58.Kf8+ og Capablanca vandt med den nævnte variant.

Den berømte russiske skakskole kan dog også godt fejle:

Nepomniachtchi – Kamsky, FIDE World Cup, 2011

nepo-kansky

Hvid trækker og holder remis

Nepomniachtchi kendte tilsyneladende ikke partiet Capablanca – Menchik, eller også havde han bare glemt den basale tekniktræning, for i stillingen spillede han 64.Ta8??, som taber på stedet (64.Ta3 eller 64.Ta2+ holdt remis). Kamsky var ikke ligeså flink som Capablanca, og der kom ingen “second chance” efter 64…Kf8! og sort vandt efter samme opskrift som Capablanca.

Der er mange point at hente i turneringer, ikke bare for stormestre, men også for os andre meget mindre mestre! I en turnering for nylig fik jeg denne stilling på brættet:

Schou-Moldt – Ohavy, CXU Nytår, 2013

tsm-ohay

Sort trækker og holder remis

Stillingen er remis, hvis bare sort kan komme til at give skak i nakken, da det ikke er muligt for hvid at gøre fremskridt. Derfor er der flere træk i stillingen som holder remis, f.eks. c2 eller Tb1. Sort kendte dog ikke sin Philidor, og spillede i stedet for 48…Ta3??, der taber med det samme til 49.g6! Det skyldes den grundregel, at hvis bonden står på c, d, e eller f-linien, så kan sort ikke forsvare sig passivt, hvilket han med bonden på c3 nu er tvunget til. Partiet sluttede hurtigt 49…hxg6 50.Kxg6, Ta8 Sort er nødt til at forsvare sig mod mat i bunden 51.Tg7+, Kh8 52.Th7+, Kg8 53.f7+, Kf8 54.Th8+ 1-0

Det er bare med at få gang i slutspilsstudierne, da der ligger mange point derude og venter på dén som vil investere lidt blod, sved og tårer. Det er aldrig for sent at blive en “russian schoolboy” – Давай!

(Løsningen til det første diagram: Det eneste træk der holder remis for sort er Te1!)

Tidens krumning

I 1883 blev et skakur anvendt for første gang, og siden da er det bare gået ned ad bakke med muligheden for at fordybe sig i skakspillets næsten uendelige kringelkroge. Den virkelige fordybelse har skakspillere i mange år fundet i korrespondanceskakken, men efter computernes indtog er denne disciplin blevet meningsløs, hvilket også er tilfældet for “hængepartier”. Betænkningstiden i turneringer bliver kortere og kortere, og efter nogens mening går det ud over kvaliteten af skakken.

Måske er det rigtigt, men kortere betænkningstid giver også en masse fordele, især for turneringsarrangører, og da de nye generationer af spillere jo vokser op med de mere hurtige varianter af skak, så er det måske bare de gamle, gnavne mænd der rynker på næsen!?

Fremkomsten af digitale skakure gav nye muligheder, og godt 100 år efter et skakur blev anvendt første gang, indgav den tidligere VM i skak, Bobby Fischer, patentansøgning på et skakur, som gav tillægstid (1988). Idag er tillægstid standard i langt de fleste turneringer, og hvor den generelle kortere betænkningstid efter nogens mening har haft negativ indflydelse på kvaliteten af partierne, så har indførelsen af tillægstiden uomtvivsteligt haft en positiv indflydelse på de vanvittige tidnødsdramaer man har set igennem tiden.

Alligevel ser man ind imellem at spillere – trods en tilllægstid på 30 sekunder pr træk – taber på tid, og nogle situationer er mere groteske end andre.

I én af de allerførste turneringer herhjemme, hvor jeg spillede med tillægstid, kom jeg med sort frem til følgende stilling efter hvids 39. træk:

jensk-tsmJens Kristiansen – TSM, Politiken Cup, 2009

Jens havde udspillet mig i åbningen og vundet en bonde,  men i løbet af midtspillet havde jeg fået spillet mig tilbage i partiet, og efter 39.g4 manglede jeg bare at lave 2 træk for at nå tidskontrollen. Pludselig gik jeg i stå, kunne ikke beslutte mig for om jeg skulle spille 39…Le6 eller 39…Tc8, eller noget helt tredje, og så hørte jeg pludselig Jens’ dybe stemme: “Din tid er gået!”

Av, av, av – og så i en rigtig spændende stilling. Så vidt jeg husker er det den sidste gang jeg har tabt på tid i et turneringsparti, så måske har det været dét værd!

I den seneste runde af divisionsturneringen kom jeg så ud for en endnu mere absurd situation. Efter et utroligt spændende parti mod Peter Birk Petersen fra Taastrup var følgende stilling fremkommet efter 37 træk:

pbp-tsm

Peter Birk Petersen – TSM, 1. division, 2014

Peter har haft et vældigt kongeangreb i de sidste 10-15 træk, som jeg har fået afværget , men han har dog fået 3 bønder for en officer. Jeg har netop spillet 37…Txf7, og så begynder Peter at tænke. Uret passerer de 30 sekunder, så de 20, 10 og han virker stadig ikke til at ville trække. Så går tiden i nul, og jeg peger på uret og siger: “Tid”. Peter kigger på mig, og peger på sin noteringsliste og siger, at vi da har spillet 40 træk! Jeg kigger lidt forvirret på min egen noteringsliste, hvor der står Txf7 ved træk 37. Så kigger jeg over på Peters noteringsliste igen, og bemærker, at han er sprunget fra træk 27 over til næste kolonne, og skrevet ved træk 31, og derfor mangler 3 træk! Kamplederen kommer hen til partiet, og der er naturligvis ingen tvivl om udfaldet – hvid har tabt på tid!

Man skal passe på den tid man har, ellers løber den ud, og måske har man ikke nået det man gerne ville. I skak er det som regel de 40 træk….

Boghandleren fra Frederiksværk

Da den norske journalist Åsne Seiersted i 2002 skrev  den dokumentaristiske roman “Boghandleren fra Kabul” kom hun vældig galt afsted: Boghandleren Shah Mohammed Rais blev sur , eller det var vist mest hans kone der blev muggen, og konen (altså boghandlerens) endte med at få over 100.000 kroner i erstatning for æreskrænkelse! Tingretten i Oslo fik dermed slået fast, at boghandlere er et folkefærd, som man ikke skal spøge med, men jeg håber alligevel, at Boghandleren fra Frederiksværk vil afholde sig fra at hive mig i Købehavns Byret for dette blogindlæg :-)

Nedenstående billede afslører, at omtalte Boghandler naturligvis er min gode skakven, Jes Knudsen. Efter en karriere som jurist er det nu primært skakken der tager Jes’ tid, og udover at spille en masse turneringer, så er Jes også samler mv.  af brugte skakbøger – mere end 7.000 brugte skakbøger fylder godt op i hjemmet i Frederiksværk. Sidst jeg var på besøg var det egentlig kun for at købe en Bronstein bog (ja, Kongeindisk, naturligvis), men af uransaglige årsager kom jeg hjem med 5 andre bøger – han er derfor også en god sælger!

boghandleren_fra_frederiksværk2

Jes Knudsen i fuld koncentration (eller er det et power-nap?) under Gibraltar Open

I efteråret 1978 var der ikke flere i min familie som gad at spille skak mod mig  (både fordi jeg for det meste slog dem, og hvis jeg ikke gjorde, så blev jeg helt urimelig fornærmet), og derfor blev jeg sendt ned i nogle fugtige kældelokaler på Østerbro. Selvom det umiddelbart kunne lyde som en sag for de sociale myndigheder, så var det heldigvis ikke tilfældet, da adressen var Rosenvængets Allé 31, og her ved enhver skakspiller jo, at Skakforeningen ØBRO hører hjemme!

Jeg husker fra de første år i klubben, at én af de skrappeste spillere var Jes Knudsen, en super angrebsspiller, der kunne vælte selv meget stærke spillere omkuld med sin kompromisløse angrebsstil. Og der er ikke forkert at sige, at min egen forkærlighed for taktisk betonede angrebspartier bl.a. blev udviklet ved at se på Jes i mine drengeår i ØBRO.

Nu er der løbet meget vand gennem hanerne siden da, men heldigvis har jeg gennem årene fra tid til anden mødt Jes, både på og uden for brættet, og i de sidste par år har jeg sågar haft den fornøjelse at have været på et par skakrejser i Tjekkiet og på Malta sammen med Jes. Det er jo én af de fantastiske ting ved vores sport, at man kan udvide sine sociale relationer, møde nye & gamle skakvenner, og få en masse oplevelser samtidig med, at man spiller en skakturnering! Jeg har derfor på nærmeste hold kunne konstatere, at Jes på ingen måde er blevet en blødsøden, midaldrende mand, men har opretholdt sin kompromisløse spillestil, som både kan resultere i katastrofale nederlag og meriterende sejre!

Sammen med en masse andre danske skakspillere deltager Jes for tiden i den traditionsrige Gibraltar Open, og allerede i første runde af “Masters”-gruppen fik Jes fat i struben på en stormester, veteranen GM Mark Tseitlin fra Israel. Der er mange titelholdere, som gennem tiden er sluppet med skrækken når de har mødt Jes (se f.eks. Julekalenderquizzen 8. december), men der er bestemt også mange som har måtte aflevere både halve og hele point til Jes, og det blev også GM Tseitlins skæbne!

Lad os se hvordan Jes gjorde en ældre herre fortræd:

[raw]

[Event “Tradewise Gibraltar Chess Festival 2014”] [Date “2014.01.28”] [White “GM Tseitlin, Mark D”] [Black “Knudsen, Jes West”] [Result “0-1”] [WhiteElo “2389”] [BlackElo “1874”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”] 1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4.Nf3 Bg4 5.Be2 Nc6 6.O-O Qd6 $5 (6… e6 { er vist det mest almindelige, men Jes går helt principielt efter komplikationer, især når han møder højere ratede spillere. Iøvrigt er det bare sådan Jes spiller i denne variant, da der findes 5 partier i databasen, hvor Jes har sort. Hans score? 50% mod et gennemsnit på 200 ELO over ham selv! }) 7. Nc3 Nxc3 8. bxc3 O-O-O 9. Rb1 f6 10. c4 e5 11. d5 Bxf3 $6 {Det er bedre at flytte springeren til a5 eller e7} 12. Bxf3 Nd4 13. Bg4+ f5 14. Bh3 ( 14. c3 $1) 14… g6 15. Be3 $2 {Hvid har ikke straffet det lidt løse sorte spil, og nu får sort initiativet} Qa3 $1 16. Qd2 Nc6 17. c3 Na5 {Hvid begynder at have problemer} 18. Qe2 Bc5 19. Bd2 $4 {Sådan en fejl skal man ikke lave mod Jes} Qxa2 20. Rfe1 Nxc4 21. Bg5 Qxe2 22. Rxe2 Rxd5 {I løbet af ingen tid har hvid tabt tre bønder!} 23. g4 h6 24. Bg2 e4 25. Bf6 Rh7 26. gxf5 gxf5 27. Kh1 Rhd7 28. Bh3 Rd1+ 29. Rxd1 Rxd1+ 30. Kg2 Rd5 (30… Nd6 {er bedre, der er ingen grund til at give bonden på e4}) 31. Rxe4 Nd6 32. Rh4 Rd2 33. Rf4 {Sort har smidt lidt af fordelen, men vælger nu det knastørre} Rxf2+ 34. Rxf2 Bxf2 35. Be5 Be1 36. Bxd6 cxd6 37. Bxf5+ {Hvid har fået et slutspil med uligefarvede løbere, men da han mangler et par bønder er stillingen stadig tabt} Kc7 38. c4 a5 39. Bc2 Kc6 40. Kf1 Bc3 41. Ke2 Kc5 42. Kd3 Be5 43. h3 Kb4{Nu kan hvid ikke forhindre den sorte konge i at understøtte a-bonden} 44. Bb1 a4 45. Ba2 Ka3 {Sådan! Endnu en titelholder skalp til Knudsens bælte!} 0-1

[/raw]

Man kan indvende, at den israelske stormester sandsynligvis toppede for 30 år siden, men en GM-skalp er nu en GM-skalp!

På én af vores skakrejser demonstrerede Jes, hvordan han uddelte øretæver til en betydelig yngre titelholder i Borup for et par år siden. Det er i mine øjne et smukt angrebsparti, som viser hvilket pres man kan komme under, hvis man tøver en lille smule mod en angrebsspiller der tager initiativet. Og så er Txf7 er bare et fantastisk træk!

[raw]

[Event “Borup op 4th”] [Date “2009.09.05”] [White “Knudsen, Jes”] [Black “IM Bejtovic, Jasmin”] [Result “1-0”] [ECO “B20”] [WhiteElo “1960”] [BlackElo “2332”] [Annotator “Schou-Moldt,Thomas”]1. e4 c5 2. b4 {Siciliansk fløjgambit, et ikke helt ufarligt våben} cxb4 3. Bb2 Nc6 4. d4 d5 5. exd5 Qxd5 6. c4 $1 {Der er kun én vej, og det er frem!} Qd8 7. d5 Nb8 {Det virker mere logisk at sætte springeren på a5. Nu står alle de sorte officerer på deres udgangsposition, og hvid kan fortsætte sin udvikling} 8. c5 $6 {Ingen tvivl om, at et bedre træk have været et naturligt udviklingstræk som f.eks. Sf3} Nf6 9. Bc4 Qa5 $2 {Alt for sorgløst at gå efter bonde nummer to} 10. Nd2 Qxc5 11. Rc1 {Hvid har ofret to bønder, men har rigelig kompensation allerede. Og mod en kyndig angrebsspiller, så skal sort til at passe meget på nu! Ydermere, så spiller hvid herfra stort set de bedste træk hver gang, og så har selv en IM’er ikke en chance.} Nbd7 12. Ngf3 g6 13. Bb3 Qb6 14. Nc4 Qa6 15. O-O {Stadig to bønder nede, men med alle brikker klar til aktion.} Bg7 16. Re1 O-O {Sort har nu fået sin konge i sikkerhed, tilsyneladende…} 17. Rxe7 b5 18. Ne3 (18. Nce5 $1 {med samme idé som i partiet}) 18… Qd6 {Er det hvide tårn fanget?} 19. Rxf7 $3 {Nej, det skal bruges til at slå døren ind til kongen med!} Rxf7 20. Rc6 Qf4 $2 {Den afgørende fejl. Sort kunne have holdt sammen på stillingen med Df8 og et dronningoffer, men nu taber det forceret} (20… Qf8 21. Ng5 Ne8 22. Ne6 Bxb2 $1 23. Nxf8 Rxf8 24. Qc2 Bc3 $13) 21. g3 $1 Qh6 {Så er den sorte dronning sat ud af spillet} 22. d6 {Hvid har givet et helt tårn, så der skal stadig spilles præcist} a5 23. Rc7 $1{Med kirurgisk præcision afslutter hvid partiet} a4 24. Bxf7+ Kxf7 25. Bxf6 Kf8 26. Qd5 Rb8 27. Ng5 {Det var vist hvad man bredt og unuanceret kan kalde for en gedigen røvfuld!} 1-0

[/raw]

Dette var min hyldest til Boghandleren fra Frederiksværk, som udover at have tusindvis af skakbøger (og vist nok har læst de fleste af dem), ligeledes er en fantastisk angrebsspiller, og ikke mindst en super flink fyr & god skakven!